Gratis verzending binnen 24 uur op de gehele collectie !

Van Dijk Disclaimer
Pagina afdrukken

Disclaimer

Deze website van VanDijk met onder meer de handelsnamen www.vandijkwaalwijk.nl en vanDijk, is uiterst zorgvuldig opgezet. 

De toepasselijke algemene vorwaarden van vanDijk vormen hier een uitzondering op. Deze gelden voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website.

vanDijk behoudt zich onder meer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website.

De content is door de auteur met grootst mogelijke zorg samengesteld en houdt in alle publicaties rekening  met de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen en teksten. Indien misbruik wordt gemaakt van door copyright beschermde content stelt vanDijk zich niet aansprakelijk. 

Alle rechten van grafische en/of tekstuele weergave van deze website liggen bij vanDijk. Deze mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van vanDijk niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Het auteursrecht voor gepubliceerde en gecompileerde objecten blijft alleen bij de auteur van de website.